Oshipotha sha NSHR ku ICC ‘osha sa thilu’

Oshipotha sha NSHR ku ICC ‘osha sa thilu’

O SHIPOTHA shoka Ehangano lyopashigwana egameni lyuuthemba womuntu nenge tutye National Society for Human Rights (NSHR) lya fala kOmpangu yIikiliminola wOpaigwana lya hala ngoka a li nale Omupresidende tatekulu Sam Nujoma na yakwawo ya pangulwe, “kashi na mpoka tashi yi”.

Omunaveta Kevin Jon Heller, ngoka e li omugandji gwootundi moshikondo shiikwaveta mOyunivesiti ya Auckland mu New Zealand okwa popi kutya nando nee ICC pethimbo ndika ota tula koshiviha a tale oonkondo dhoshipotha shika, “oshinima shika otashi ti naanaa sha”. Omunaveta nguka okwa popyoka nawa nopamadhewo ge, okwa dheulilwa uukiliminola wopaigwana, uukiliminola wiinima yomomagumbo, nosho wo omaumbangi.Heller ta ti kutya pakatendo okati 15 moveta ya Rome Statute Omutamaneki gwOmpangu ya ICC oku na okutala nawa nokukonakona iipotha nomauyelele agehe ngoka ta lopotelwa – teshi ningi meni lyoonkondo dhooveta dhOmpangu yawo “kutya nee omakwatathano ngoka oge li muukwatya wu ni”.Oshiholelwa, konena ndjika, Omutamaneki otashi vulika a kale a mona omakwatathano okuza kiilongo yi li 103 kumwe ge li 1 732, otashi ti kutya oopelesenda omilongo hetatu (80%) dhiipotha mbyoka itayi ka yiwa nayo komeho konima yokutalwa pamakonakono gotango molwashoka oyi li pondje yoveta nenge tutye yoonkondo dhOmpangu yawo.Iipotha mbiyaka yoopelesenda omilongo mbali (20%), (shoka tashi ulike kutya iipotha yi li 340 lwaampoka,) – iipotha owala yoopelesenda omulongo (10%) oyo tayi ka konakonwa ku talike kutya oya tya naanaa ngiini, niipotha owala itatu oyo tayi ka konakonwa muule.Ashike natango Omutamaneki ota talulula iipotha yilwe itano yomwaambyoka,” Heller ta shanga ngaaka pethimbo ta gandja omadhiladhilo ge kombinga yoshipotha shoka NSHR a fala kOmpangu ya ICC.Ta ti ngele owa tala nee iinima ayihe mbyoka, otashi gandja uuyelele “netimaumbwile ndika kutya oshipotha sha NSHR shoka a fala kOmpangu ya ICC kashi na mpoka tashi yi”.Heller ta ti moveta yaICC nenge tutye moveta ya Rome Statute inamu tumbulwa nando etsikilo lyeyonagula pamatokolo gOmpangu ndjoka.Ashike paushili, etsikilathano lyomakuyunguto otali adhika mpaka naampeyaka muuyuni,” ta popi ngaaka.Nando nee oshinima shika omo tashi adhika mOoveta dha ICC, otashi ti kutya otashi ka longithwa.”Ashike otandi kumwa noonkondo ngele osha ningwa nenge tutye ngele osha longithwa.Iilongo oyindji andola inayi shaina oveta ndjoka ngele oshali sha tulwa poshitaafula kutya Ompangu ndjoka otayi ka longa sigo okuukiliminola mboka wa wa longwa manga inayi tulwa miilonga mu Juli gwomumvo 2002.Oshinima shino andola osha ningwa nelalakano kutya otashi vulika iiongo yimwe yi kale inayi shaina oveta ndjoka molwashoka otashi vulika yi kale inayi hala okuholola polweela omaukiliminola gawo.”Uukwatya mbuka kutya otashi vulika Ompangu ndjika yi ka pangule naantu mboka ya longa uukiliminola oku uka pethimbo ya tulwa miilonga momumvo 2002, itashi ka kaleka owala iilongo inayi shaina oveta ndjoka – ashike andola osha ningitha niilongo mbyoka ya shaina omukanda ngoka yi ikuthe mo moshinima shika – “oshinima shoka tashi ka kala uupyakadhi unene,” Heller ta popi ngaaka.Ta ti “oshipu okuuvila ohenda mboka ya mona iihuna mewiliko lyoSwapo”.Onda hala andola ICC a pangule Nujoma pamwe na yakwawo.Ashike omupya omunene, oshinima shika itashi ka ningwa,” ta popi ngaaka.Ta ti okukweeta omadhiladhilo moshigwana kutya NSHR ote ke shi pondola okuhilila Nujoma na yakwawo mOmpangu ya ICC, “oshinima sha sa thilu ka kunawe”.Omunaveta nguka okwa popyoka nawa nopamadhewo ge, okwa dheulilwa uukiliminola wopaigwana, uukiliminola wiinima yomomagumbo, nosho wo omaumbangi.Heller ta ti kutya pakatendo okati 15 moveta ya Rome Statute Omutamaneki gwOmpangu ya ICC oku na okutala nawa nokukonakona iipotha nomauyelele agehe ngoka ta lopotelwa – teshi ningi meni lyoonkondo dhooveta dhOmpangu yawo “kutya nee omakwatathano ngoka oge li muukwatya wu ni”.Oshiholelwa, konena ndjika, Omutamaneki otashi vulika a kale a mona omakwatathano okuza kiilongo yi li 103 kumwe ge li 1 732, otashi ti kutya oopelesenda omilongo hetatu (80%) dhiipotha mbyoka itayi ka yiwa nayo komeho konima yokutalwa pamakonakono gotango molwashoka oyi li pondje yoveta nenge tutye yoonkondo dhOmpangu yawo.Iipotha mbiyaka yoopelesenda omilongo mbali (20%), (shoka tashi ulike kutya iipotha yi li 340 lwaampoka,) – iipotha owala yoopelesenda omulongo (10%) oyo tayi ka konakonwa ku talike kutya oya tya naanaa ngiini, niipotha owala itatu oyo tayi ka konakonwa muule.Ashike natango Omutamaneki ota talulula iipotha yilwe itano yomwaambyoka,” Heller ta shanga ngaaka pethimbo ta gandja omadhiladhilo ge kombinga yoshipotha shoka NSHR a fala kOmpangu ya ICC.Ta ti ngele owa tala nee iinima ayihe mbyoka, otashi gandja uuyelele “netimaumbwile ndika kutya oshipotha sha NSHR shoka a fala kOmpangu ya ICC kashi na mpoka tashi yi”.Heller ta ti moveta yaICC nenge tutye moveta ya Rome Statute inamu tumbulwa nando etsikilo lyeyonagula pamatokolo gOmpangu ndjoka.Ashike paushili, etsikilathano lyomakuyunguto otali adhika mpaka naampeyaka muuyuni,” ta popi ngaaka.Nando nee oshinima shika omo tashi adhika mOoveta dha ICC, otashi ti kutya otashi ka longithwa.”Ashike otandi kumwa noonkondo ngele osha ningwa nenge tutye ngele osha longithwa.Iilongo oyindji andola inayi shaina oveta ndjoka ngele oshali sha tulwa poshitaafula kutya Ompangu ndjoka otayi ka longa sigo okuukiliminola mboka wa wa longwa manga inayi tulwa miilonga mu Juli gwomumvo 2002.Oshinima shino andola osha ningwa nelalakano kutya otashi vulika iiongo yimwe yi kale inayi shaina oveta ndjoka molwashoka otashi vulika yi kale inayi hala okuholola polweela omaukiliminola gawo.”Uukwatya mbuka kutya otashi vulika Ompangu ndjika yi ka pangule naantu mboka ya longa uukiliminola oku uka pethimbo ya tulwa miilonga momumvo 2002, itashi ka kaleka owala iilongo inayi shaina oveta ndjoka – ashike andola osha ningitha niilongo mbyoka ya shaina omukanda ngoka yi ikuthe mo moshinima shika – “oshinima shoka tashi ka kala uupyakadhi unene,” Heller ta popi ngaaka.Ta ti “oshipu okuuvila ohenda mboka ya mona iihuna mewiliko lyoSwapo”.Onda hala andola ICC a pangule Nujoma pamwe na yakwawo.Ashike omupya omunene, oshinima shika itashi ka ningwa,” ta popi ngaaka.Ta ti okukweeta omadhiladhilo moshigwana kutya NSHR ote ke shi pondola okuhilila Nujoma na yakwawo mOmpangu ya ICC, “oshinima sha sa thilu ka kunawe”.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News