Oothigwa itadhi ka kala dhi na iikulya sigo Febuluali

Oothigwa itadhi ka kala dhi na iikulya sigo Febuluali

A ANONA yoothigwa naamboka taya nana nondatu ye li 90 000 lwaampoka mu Namibia otaya ka ya kOsikola nomapunda taga gono miiwike iyali yopetameko yoshikako shotango shOsikola, konima sho ehangano lya Word Food Programme (WFP) lya ndopa okumona omakwathelo gopaigwana pethimbo.

John Prout, ngoka e li Omukalelipo gwa WFP mu Namibia okwa lombwele The Namibian kutya oya mona oshimaliwa sha gwana okukwathela aanona mbaka moshitopolwa sha Hangwena, Omusati, Oshana, Oshikoto, Kavango na Caprivi nuumvo. Mu Desemba gwa zi ko, WFP nUuministeli wIinima yOomeme nAanona, oya li ya popi kutya oya kolota oshimaliwa shOondola dha Amerika oomiliyuna ne mokukwathela aanona yoothigwa mu Namibia okuthika sigo April.Ihe ngele okuya sigo opehulilo lyomumvo nguka, ehangano ndika otali ka pumbwa oshimaliwa shOondola oomiliyuna omugoyi.Andola nee ehangano ndika olya monene oshimaliwa okeshe shOondola dha Amerika omiliyuna yimwe pethimbo ndika, andola omakwathelo gaanona mbaka oga tameka nale mu Januali nuumvo.Prout okwa ti oya mona oshimaliwa shOondola dha Namibia oomiliyuna omulongo lwaampoka okuza ku Ireland nosho wo natango Ooeuro dhi li omayuvi omathele gaali nomilongo ndatu okuza ku Luxxembuourg, ihe aniwa iimaliwa mbika inayi monika pethimbo opo ngeno omakwathelo gaanona mbaka ga tamekwe mu Januali.”Ngashiingeyi otu li nawa shi vulithe mu Desemba, ihe ita tu ka gandja sha mu Januali,” Prout ta ti.Ta ti, egandjo lyiikulya otali ka tameka ashike mu Febuluali.Okwa ti yo, oye na einekelo kutya natango otaku ka monika omakwatho gopashimaliwa, opo oprograma ndjika yegandjo lyiikulya kayi sitope.Iikulya mbika ohayi pewa aanona yoothigwa naamboka kaye na uuhipilo u li nawa.Iikulya mbika oyo nee uusila wepungu, omakunde nomagadhi gokuteleka.Omolu omaupyakadhi omape taga holoka miitopolwa yilwe ya Afrika, iilongo iikwatheli oyi li po tayi kutha ko omeho gayo ku Afrika lyUumbugantu na shika osha guma ooprograma dha WFP mu Afrika lyuumbugantu.WFP okwa longo nEpangelo oomwedhi 12 mokweetapo oprograme yegandjo lyiikulya kaanona mbaka miitopolwa ihamano yokOnooli.Mu Desemba gwa zi ko, WFP nUuministeli wIinima yOomeme nAanona, oya li ya popi kutya oya kolota oshimaliwa shOondola dha Amerika oomiliyuna ne mokukwathela aanona yoothigwa mu Namibia okuthika sigo April.Ihe ngele okuya sigo opehulilo lyomumvo nguka, ehangano ndika otali ka pumbwa oshimaliwa shOondola oomiliyuna omugoyi.Andola nee ehangano ndika olya monene oshimaliwa okeshe shOondola dha Amerika omiliyuna yimwe pethimbo ndika, andola omakwathelo gaanona mbaka oga tameka nale mu Januali nuumvo.Prout okwa ti oya mona oshimaliwa shOondola dha Namibia oomiliyuna omulongo lwaampoka okuza ku Ireland nosho wo natango Ooeuro dhi li omayuvi omathele gaali nomilongo ndatu okuza ku Luxxembuourg, ihe aniwa iimaliwa mbika inayi monika pethimbo opo ngeno omakwathelo gaanona mbaka ga tamekwe mu Januali.”Ngashiingeyi otu li nawa shi vulithe mu Desemba, ihe ita tu ka gandja sha mu Januali,” Prout ta ti.Ta ti, egandjo lyiikulya otali ka tameka ashike mu Febuluali.Okwa ti yo, oye na einekelo kutya natango otaku ka monika omakwatho gopashimaliwa, opo oprograma ndjika yegandjo lyiikulya kayi sitope.Iikulya mbika ohayi pewa aanona yoothigwa naamboka kaye na uuhipilo u li nawa.Iikulya mbika oyo nee uusila wepungu, omakunde nomagadhi gokuteleka.Omolu omaupyakadhi omape taga holoka miitopolwa yilwe ya Afrika, iilongo iikwatheli oyi li po tayi kutha ko omeho gayo ku Afrika lyUumbugantu na shika osha guma ooprograma dha WFP mu Afrika lyuumbugantu.WFP okwa longo nEpangelo oomwedhi 12 mokweetapo oprograme yegandjo lyiikulya kaanona mbaka miitopolwa ihamano yokOnooli.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News