Oondjila adhihe okolutenda dha taalela mehuliloshiwike

Oondjila adhihe okolutenda dha taalela mehuliloshiwike

G AVENA yOshitopolwa sha Hangwena, Usko Nghaamwa, okwa tseyitha kutya ngula mOlyomakaya, Omupresidende Hifikepunye Pohamba otaka longa kolutenda nokwa ithana oshigwana ashihe shi ke mu kwathele mondjambi ye ndjika.

Nghaamwa ota ti kutya Iitopolwa ayihe omulongo niitatu oya tokola yi ye yi kwathele Omupresidende kondjambi ye ndjika yokolutenda nosha yela kutya oshigwana oshindji otashi ka holoka. Mombala yOmukwaniilwa gwUukwanyama mOmhedi moka, omwa za elaka tali ti kutya Omukwaniilwa gwUukwanyama meekulu Martha Mwadinomho ya Kristian Nelumbu, okwa gandja nale elombwelo kOmalenga ge, ano kiilyo ayihe yomElelo lyUukwanyama nokiilyo Iigandjimayele ye kutya ayehe ya ye kondjambi yOmupresidende hoka ya ka kwathele pamwe naye Omupresidende.Pokati mpoka, Ombelewa ya Ngoloneya gwOshitopolwa sha Shana, oya tseyitha wo nayo kutya Oministeli Onkuluntu, Nahas Angula, mOlyomakaya, konima nge a longo kondjambi yOmupresidende kOlutenda, ote ya a popithe oshigwana shomOshana mesiku lyokudhimbulukwa okanona oka Afrika, ndyoka hali dhanwa mo Afrika meti 16 Juni omvula kehe.Esiku ndika mOshana otali ka dhanenwa nee mOngwediva, nOmuprima Angula omo taka popithila oshigwana, unene tuu shoka shokomongula.Omuprima ote ke ya pamwe nOministeli yOpevi yAanyasha, Omaudhano nOmithigululwakalo, Pohamba Shifeta, ngoka wo naye taka popya sha mesiku ndika lyaagundjuka.Mombala yOmukwaniilwa gwUukwanyama mOmhedi moka, omwa za elaka tali ti kutya Omukwaniilwa gwUukwanyama meekulu Martha Mwadinomho ya Kristian Nelumbu, okwa gandja nale elombwelo kOmalenga ge, ano kiilyo ayihe yomElelo lyUukwanyama nokiilyo Iigandjimayele ye kutya ayehe ya ye kondjambi yOmupresidende hoka ya ka kwathele pamwe naye Omupresidende.Pokati mpoka, Ombelewa ya Ngoloneya gwOshitopolwa sha Shana, oya tseyitha wo nayo kutya Oministeli Onkuluntu, Nahas Angula, mOlyomakaya, konima nge a longo kondjambi yOmupresidende kOlutenda, ote ya a popithe oshigwana shomOshana mesiku lyokudhimbulukwa okanona oka Afrika, ndyoka hali dhanwa mo Afrika meti 16 Juni omvula kehe.Esiku ndika mOshana otali ka dhanenwa nee mOngwediva, nOmuprima Angula omo taka popithila oshigwana, unene tuu shoka shokomongula.Omuprima ote ke ya pamwe nOministeli yOpevi yAanyasha, Omaudhano nOmithigululwakalo, Pohamba Shifeta, ngoka wo naye taka popya sha mesiku ndika lyaagundjuka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News