Nepembe oye natango ta wilike oomeme yoSwapo mOshana

Nepembe oye natango ta wilike oomeme yoSwapo mOshana

O SHIGONGI oshinene shokomumvo shOomeme yoSwapo mOshitopolwa sha Shana shoka sha ningilwe mOlyomakaya ngaka ga zi ko osha hogolulula meme Julia Nepembe oye a kale natango omuwiliki gwOngundu yOomeme mOshitopolwa sha shika.

Meme Nepembe ota kala Omuunganeki Omukuluntu gwOngundu yOomeme mOshitopolwa sha Shana muule woomvula ntano tadhi landula. Oshigongi shoka sha li sha kalwa koomeme ye li 229, meme Nepembe okwa monene mo omake ge li 112 gomomake ngoka 229.Oshigongi osha hogolola meme Loise Shivolo a kale oye Omudhiginini gwIiniwe yOomeme yoSwapo mOshitopolwa sha Shana noshowo meme Lovisa Ambata Omukuluntu gwOshikondo shOmauyelele nEhwahwameko mOngundu ndjika yOomeme yoSwapo mOshitopolwa sha Shana.Kakele kOndangwa nOkatyali, mboka ya li inaya tuma aakalelipo, Oshakatiuzilo noyUuninginino, oshowo Uuvudhiya, Okatana, Ompundja, Uukwiyu nOkaku, oya li ya tumu aakalelipo.Mboka yokOshakatiuzilo oya li 21, Oshaktiuninginino 39, Ongwediva 32, Uuvudhiya 20, Okatana 38, Ompundja 38, Uukwiyu 19 nOkaku 11.Oshigongi shoka sha li sha kalwa koomeme ye li 229, meme Nepembe okwa monene mo omake ge li 112 gomomake ngoka 229.Oshigongi osha hogolola meme Loise Shivolo a kale oye Omudhiginini gwIiniwe yOomeme yoSwapo mOshitopolwa sha Shana noshowo meme Lovisa Ambata Omukuluntu gwOshikondo shOmauyelele nEhwahwameko mOngundu ndjika yOomeme yoSwapo mOshitopolwa sha Shana.Kakele kOndangwa nOkatyali, mboka ya li inaya tuma aakalelipo, Oshakatiuzilo noyUuninginino, oshowo Uuvudhiya, Okatana, Ompundja, Uukwiyu nOkaku, oya li ya tumu aakalelipo.Mboka yokOshakatiuzilo oya li 21, Oshaktiuninginino 39, Ongwediva 32, Uuvudhiya 20, Okatana 38, Ompundja 38, Uukwiyu 19 nOkaku 11.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News