Nakukwata yaali koonkondo ta kongwa kOpolisi

Nakukwata yaali koonkondo ta kongwa kOpolisi

O POLISI mOshakati oya tseyitha kutya otayi kongo omulumentu a tseyika ashike nedhina Shakalaka, shi na sha nekwatonkonga aakiitu yaali lwopUkandjengedi mpoka mOshakati, sha ningwa aniwa mehuliloshiwike lya zi ko.

Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana, Komufala gwOpevi gwOpolisi Josef Anghuwo, ta ti kutya omulumentu nguka ongulohi yEtitano lya zi ko, okwa ithana omukiintu gwoomvula 25 mondunda ye yokulala e mu lombwele aniwa oshinima shontumba. Sho omukiintu ngoka e ya mondunda ye moka, okwe mu kwata koonkondo.Mesiku lya landula, ano mOlyomakaya, omulumentu ngoka okwa thitikinine omukiintu gwoomvula omilongombali mokaluhwa ke li poshana lwopuKandjengedi mpoka noku mu kwata koonkondo.Okuza mpoka omulumentu ngoka aniwa okwa fadhuka po.Opolisi sho ya lopotelwa oshinima shoka nokutameka tayi mu kongo, kayi mu wete noyi li tayi mu kongo sigo okonena ndjika.Otu na ashike oku mu mona,”Komufala gwOpevi gwOpolisi Josef Anghuwo ta ti ngawo.Sho omukiintu ngoka e ya mondunda ye moka, okwe mu kwata koonkondo.Mesiku lya landula, ano mOlyomakaya, omulumentu ngoka okwa thitikinine omukiintu gwoomvula omilongombali mokaluhwa ke li poshana lwopuKandjengedi mpoka noku mu kwata koonkondo.Okuza mpoka omulumentu ngoka aniwa okwa fadhuka po.Opolisi sho ya lopotelwa oshinima shoka nokutameka tayi mu kongo, kayi mu wete noyi li tayi mu kongo sigo okonena ndjika.Otu na ashike oku mu mona,”Komufala gwOpevi gwOpolisi Josef Anghuwo ta ti ngawo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News