Aalondi yuuthanguthangu zaleni omakoko

Aalondi yuuthanguthangu zaleni omakoko

NGASHI osho shi li pamautho gaalondi yuumbasikela moondjila dhaayehe, omasiku ngaka Oshikondo shOondjila osha tseyitha kutya okuza mEtitano lyeti 16 Septemba, kehe ngoka to hingi Ombasikela moondjila oonene dhaayehe nosho wo moondoolopa, kala wa zala embale komutse ndyoka hali ithanwa ekoko.

Ngoka wo wa londekwa kombasikela tayi ende moondjila dha tumbulwa, nangoye kala wa zala ekoko komutse. Unene tuu momwedhi tagu ya gwa Oktoba ngele owa adhika wa londa Ombasikela mondjila onene ino zala ekoko komutse, otoka ungaungiwa nangoye kAatonateli yomOondjila.Omakoko omo geli moositola.Unene tuu momwedhi tagu ya gwa Oktoba ngele owa adhika wa londa Ombasikela mondjila onene ino zala ekoko komutse, otoka ungaungiwa nangoye kAatonateli yomOondjila.Omakoko omo geli moositola.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News