The NamibianThe WeekenderYouthPaperBack of the BookSupplements
[ Login ]   |   [ Register ]
The Namibian
X
The Namibian Home PageThu 28 Aug 2014, 08:05Last update: 28 Aug 2014
News    Opinions    Sport    Business    Entertainment    Oshiwambo    Archive    Top Revs    Letters   
News    Opinions    Sport    Business    Entertainment    Oshiwambo    Archive    Top Revs    Letters   

Click to go to Standard Bank
The Namibian
Thu 28 Aug 2014
 *IF they give work for the struggle kids, what about us who were in children’s homes? We also want work in order to make a living for ourselves.
 *DO consultations on constitutional amendments carried out by Prime Minister Hage Geingob amount to a referendum? How will they be measured?
 *PRESIDENT Hifikepunye Pohamba, don’t start crying if Namibians become targets of Ebola because people are begging you to stop people from affected countries to enter Namibia, but to no avail.
 EBOLA virus is spreading. Any president who allows people from affected countries to enter his country is inhumane.
 *THE Swapo Party district leadership for Katutura Central must act against their councillor Ambrosius Kandjii to ensure discipline within the party.–A concerned Swapo member
POLL
What do you make of the proposed changes to Namibia's Constitution?

1. It's a power grab

2. It's needed to manage government better

3. Such changes must go to a referendum first

4. Such changes shouldn't be centred on personalities


Results so far:
 Older Polls

FRONT PAGE | 2012-08-30
Erastus Shapumba Foundation
OSWALD SHIVUTE MONGWEDIVA
OMAANDAHA ga zi ko sho a egulula pambelewa Omaulikilo gIipindi gokomumvo ga Ngwediva mOngwediva moshitopolwa sha Shana, Omupresidende Hifikepunye Pohamba okwa tula wo miilonga pambelewa ehangano lya totwa po komunangeshefa, Erastus Shapumba mwene gwoongeshefa dhiitungitho dho Chicco Building Materials,a tseyika wo nedhina Chicco.
Ehangano ndika tali ithanwa mOshiingilisa Erastus Shapumba Foundation, otali kala nokugongela oshimaliwa shoka tashi yambidhidha aanasikola, unene mboka tayi ilongele omayalulo nuuwindjinia, na itaya vulu okwiifutila eilongo lyawo kuyoyene nenge aavali naakuluntu yawo itaya vulu oku ya futila.
Sho a toto po nee ehangano ndika, Shapumba okwa hogolola Oministeli Onkuluntu, Nahas Angula oye a ninge kahewa kalyo, ye ta indile wo nee Omupresidende Pohamba oye e ye e li tule miilonga pambelewa, ngashi e shi ningi Omaandaha goshiwike shika, sha ningilwa mOsenda yOkuulika Iikwaipindi ya Ngwediva.
Ominista Onkuluntu, Nahas Angula ngoka oye a popi tango, okwa lombwele aanashituthi shika molwashoka okwiinekela nakweetapo ehangano ndika, Erastus Shapumba (Chicco). Ta ti sho e mu konaakona okwe mu mono mo kutya ye omulumentu e na ko nasha noshigwana nokwa tokola oku shi kwathela mpoka ta vulu. Angula ta ti, Chicco oku na oshiho oshinene shoshigwana komutima gwe nokwa tokola oku kutha ombinga melongo lyasho.
Omupresidende Pohamba okwa ti ye mwene nande a kala keeshi, Erastus Shapumba, okwa kala eshi oongeshefa dhe, oshoka kehe mpoka a ende otapu popiwa ongeshefa dha Chicco. Ta ti okwa nyanyukwa nee sho e mu mono kutya oye lye naanaa nani. Ta ti nani omumati omugundjuka noonkondo, ngoka ta yi nawa komeho moshimpungu shongeshefa moshilongo. Te mu pandula sho a ninga etokolo lyoku yambidhidha epangelo melongo, meputudho nomedheulo lyoshigwana sha Namibia. Omupresidende ta indile kaanangeshefa yalwe, ya landule oshiholelwa shika oshiwanawa lela sha Shapumba (Chicco) shoku yambula po oshigwana shokomongula ngeyi.
Chicco, moshipopiwa she shoka sha leshwa pehala lye komukalelipo gwe gwOpaveta, Sisa Namandje, okwa pandula noonkondo Ominista Onkuluntu sho ya itaale okuninga Kahewa kehangano lye ndika noshowo Omupresidende sho a tokola nokwa zimine e ye e li tule miilonga pambelewa ngeyi.
Ta ti aakuluntu mbaka okwa tokola e ya kwatakanithe kumwe nehangano lye ndika molwashoka okwe ya mona kutya oye na oshiho oshinene noshigwana uuna tashi ya kelongo lyasho noku wete kutya otaya ka kwatha unene meyo komeho kwehangano ndika.
 Ehangano ndika olya thikama miilyo itano mbyoka tayi ka wilika oshiketha shalyo, na oyo nee Erastus Shikongo, Luise Ndapanda Iilonga, Elizabeth Asino-Joseph, David Iileka na Eliaser Ambata, na Erastus Shapumba mwene.

         


IJG Daily Bulletin

A product of CEIT Development Namibia